Zwrot z karty płatniczej jest przychodem

Bez względu na to, czy bank
wystawił PIT-8C, czy nie, właściciel rachunku powinien
zapłacić podatek od operacji typu
cashback.


brak podanego kodu w bazie